שוברים צופית

שוברים:
שוברים משולבים:
שוברי מסעדות:
שוברי ספא:
שוברי בתי קולנוע:
שימו לב: על גבי השובר מצוין תוקפו באופן ברור.
חברת צופית אינה מאריכה תוקף לכל סוג של שובר שיש בו תוקף למימוש של 5 שנים.

 052-3347865| דוא"ל:  info2@tzofit.co.il  
שימו לב! חברת צופית אינה מוכרת יותר שוברים לכל גורם !